Anna van den Berg  |  Annapaint  |  Portretten  |  Tekeningen  |  Mixed Media  |  Workshop  |  Lisse

annavdberg.nl, annapaint.nl, anna van den berg, annapaint, portretten, tekeningen, mixed media, workshop, kunst, schilderijen, lisse

Ik ben een gepassioneerd schilderes/portrettiste en hou van kunst en cultuur in de breedste zin des woords.

Anna

"De wereld in mij"

"Het begin en einde van elke literaire (kunstzinnige) handeling is het reproduceren van de wereld om mij heen door middel van de wereld in mij, omdat alles wordt gevormd, omvat, verbonden en herschapen in een eigen vorm op oorspronkelijke wijze."

Edward Hoppe citeert Goethe